Promotie Silas U. Nsanzumuhire: "Strategic Mechanisms for stimulating Academia-Industry interactions in Rwanda"

Donderdag 24 November 2022, 10:00
maastrichtuniversity.jpg

Promotor: Prof. dr. Wim Groot. Co-promotor: Dr. S. Cabus, KU Leuven. Dit proefschrift tracht het inzicht in de context van de samenwerking tussen universiteiten en industrieën (UIC) in Sub-Saharisch Afrika te vergroten en mechanismen te identificeren om interacties en kennisoverdracht tussen de twee economische entiteiten te stimuleren. De resultaten van drie studies over Rwanda en een systematisch literatuuronderzoek worden gepresenteerd en besproken. Zij geven aan dat de UIC-activiteiten in Rwanda eenzijdig en beperkt van opzet zijn, d.w.z. dat zij voornamelijk plaatsvinden via op onderwijs gerichte kanalen. Ze zijn daarom minder bevorderlijk voor het creëren en verspreiden van kennis via relationeel leren.

meer-info

Locatie  Bestuursgebouw Maastricht University
Minderbroedersberg 4-6
Maastricht