Dinsdag 19 December 2017

dinsdag19.12
Nederland, Leiden - Academiegebouw Universiteit Leiden - Lezing en debat
Promotie on maritime and underwater cultural heritagemanagement in sub-Saharan Africa
Dinsdag 19 December 2017 10:00

Titel proefschrift: Troubled Waters: Developing a new approach to maritime and underwater cultural heritagemanagement in sub-Saharan Africa. Promovendus: J. Sharfman. Promotor: Prof.dr. M.E.R.G.N Jansen

leidenuniv

dinsdag19.12
Nederland, Amsterdam - VU Auditorium - Lezing en debat
PhD defence on Frontline Health Workers in Ethiopia
Dinsdag 19 December 2017 11:45

Improving performance and responsiveness of maternal health services through social accountability mechanisms in the Democratic Republic of the Congo. Promovendus: E. Mafuta Musalu. Promotor: prof.dr. T.J. de Cock Buning, copromotor(en) dr. M.A. Dieleman, prof.dr. T.N.M. Mambu. Onderdeel: Faculteit der Bètawetenschappen. Categorie: Aard- en levenswetenschappen

vu

dinsdag19.12
Nederland, Amsterdam - Agnietenkapel (Universiteit van Amsterdam) - Lezing en debat
promotie: Betrekken van de private sector bij volksgezondheid in Namibië
Dinsdag 19 December 2017 12:00

De non-gouvernementele organisatie PharmAccess streeft naar het organiseren van goede zorg in Afrika en probeert daartoe de private sector bij de gezondheidszorg te betrekken. Onder goede zorg verstaan ze het stellen van de juiste diagnose, op het juiste moment, bij de juiste patiënt, tegen de juiste kosten, binnen het juiste juridische kader, met zowel de private- als publieke sector die elkaar aanvullen. Ingrid de Beer beschrijft en evalueert de strategie die PharmAccess hanteert om die doelen te bewerkstelligen in Namibië. Ze kijkt daarbij naar het stimuleren van bewustwording rond gezondheid, het stimuleren van het zorgaanbod, innovatieve financieringsmodellen en het vergaren van wetenschappelijke inzichten in de effectiviteit van de interventies.

uva

dinsdag19.12
Nederland, Amsterdam - Agnietenkapel (Universiteit van Amsterdam) - Lezing en debat
promotie: Gebruik van verwantschap door West-Afrikaanse migranten
Dinsdag 19 December 2017 14:00

Apostolos Andrikopoulos onderzoekt een nieuwe en vaak experimentele manier waarop West-Afrikaanse migranten met een precaire verblijfsstatus verwantschapsrelaties mobiliseren en creëren (met name met ‘broers’ en ‘zussen), om identiteitsdocumenten te verkrijgen, zoals: visa, werkvergunningen, verblijfsvergunningen en paspoorten. Meer specifiek gaat zijn onderzoek over de rol van verwantschap voor West-Afrikaanse migranten bij het omzeilen van een restrictief migratiebeleid en grenscontroles.

uva