Woensdag 06 Oktober 2021

woensdag06.10
Nederland, Leiden - Lipsius Building, Leiden University - Lezing en debat
De slavenhandel en de (Zeeuwse) economie - Lezing Leids Historisch Dispuut Merlijn
Woensdag 06 Oktober 2021 20:00 - 21:00

De Nederlandse deelname aan de trans-Atlantische slavenhandel maakt vandaag de dag nog veel tongen los. Eén vraag die regelmatig terugkeert: welke invloed had deze mensenhandel eigenlijk op de Nederlandse economie? De spreker promoveerde in 2019 in Leiden op een onderzoek naar de invloed van de slavenhandel op het Zeeuwse Walcheren in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vlissingen en Middelburg waren destijds de belangrijkste slavenhandelssteden van Nederland. Tussen 1730 en 1800 vertrok ongeveer 500 maal een slavenschip uit één van beide steden, volgeladen met waardevolle exportgoederen om in West-Afrika tegen mensen te ruilen. De grootste Nederlandse slavenhandelaar was de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), waarvan vrijwel het complete bedrijfsarchief bewaard is gebleven (100 meter archief!). Dat archief biedt een ongeëvenaarde inkijk in de wereld van de slavenhandelaren.  Wie waren de slavenhandelaren? Zijn ze rijk geworden door in mensen te handelen? En hoe zat het met de ‘gewone’ Vlissinger en Middelburger? En de ‘gewone’ Nederlander? Bij die vragen hoopt Gerhard de Kok op 6 oktober stil te staan. Aanmelden: Aanmelden voor de lezing kan door een mailtje te sturen naar mevrouw Henny Denessen, secretaris (hdenessen@casema.nl), onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Zij stuurt u vervolgens nadere instructies in verband met de op dat moment geldende maatregelen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. De lezing is vrij toegankelijk. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, dan ook graag tijdig een mail naar hetzelfde adres.

meerinfo