Dinsdag 29 Januari 2019

dinsdag29.01
Nederland, Amsterdam - Agnietenkapel (Universiteit van Amsterdam) - Lezing en debat
promotie: De vele gedaanten van extreme armoede
Dinsdag 29 Januari 2019 14:00

Wat zijn de mechanismen die zorgen voor in- en exclusie van extreem arme mensen? Wat zijn de structurele oorzaken van extreme armoede. En hoe kunnen we extreme armoede definiëren? Anika Altaf wil bijdragen aan een beter begrip van extreme armoede. Hiertoe maakt zij een analyse van extreem arme mensen en de verscheidene dimensies – materieel, relationeel en cognitief – van hun welzijn. Ze bekijkt hoe extreem arme mensen worden uitgesloten of betrokken in ontwikkelingsinterventies. Ook onderzoekt zij welke lessen kunnen worden getrokken uit de discoursen en praktijken van ontwikkelingsorganisaties in Bangladesh, Benin en Ethiopië. Mw. A. Altaf: The Many Hidden Faces of Extreme Poverty: Inclusion and Exclusion of Extreme Poor People in Development Interventions in Bangladesh, Benin and Ethiopia. Promotor is prof. dr. A.J. Dietz (Universiteit Leiden). Copromotor is dr. N.R.M. Pouw.

uva