Agenda 16 - 22 December 2018

Dinsdag 18 December

dinsdag18.12
Nederland, Amsterdam - Agnietenkapel (Universiteit van Amsterdam) - Lezing en debat
Promotie: Profvoetbal en mannelijkheid in Kameroen
Dinsdag 18 December 2018 10:00

Jonge mannen in Kameroen dromen van een glamourrijke professionele voetbalcarrière, liefst in het buitenland. Dit soort scenario’s zijn echter onwaarschijnlijk, waardoor zich nieuwe vormen van onzekerheid aandienen. Veel jonge Kameroense voetballers keren zich daarom tot de christelijke Pinksterbeweging voor advies. Uroš Kovač richt zich op deze jonge Kameroense mannen in precaire omstandigheden die steeds bezorgder worden om ‘nutteloos’ en overbodig te worden in de ogen van hun familie. Hij stelt dat de aspiraties van jonge mannen om naar het buitenland te migreren en professioneel voetbal te spelen een centrale plek inneemt in de analyse van mannelijkheid in West-Afrika na de neoliberale structurele hervorming in de jaren ’80. Dhr. U. Kovac: The Precarity of Masculinity: Football, Pentecostalism, and Transnational Aspirations in Cameroon. Promotor is prof. dr. N. Besnier. Copromotor is prof. dr. P.L. Geschiere.

uva

Donderdag 20 December

donderdag20.12
Nederland, Amsterdam - Agnietenkapel (Universiteit van Amsterdam) - Lezing en debat
Promotie: Senegalese jonge mannen jagen sportieve droom na
Donderdag 20 December 2018 10:00

Iedere dag trainen duizenden jonge mannen op de stranden, voetbalveldjes en schoolpleinen van Dakar (Senegal) in de hoop professioneel atleet te worden. Sommigen van hen willen voetballer worden; anderen dromen van een carrière als worstelaar. In beide gevallen vergt het najagen van die droom zowel fysieke kracht als wezenlijke sociale offers, terwijl de risico’s groot zijn. Mark Hann laat zien dat voor veel jonge mannen in een sociaal-economische context waarin er weinig andere toekomstmogelijkheden zijn, de sportieve droom het waard blijkt te zijn om risico’s te nemen. Dhr. M.P.G. Hann: Sporting Aspirations: Wrestling, Football, and Neoliberal Subjectivity in Urban Senegal. Promotor is prof. dr. N. Besnier. Copromotor is prof. dr. S. Narotzky.

uva