Spiritualiteit en gezondheidszorg in Ghana (Promotie)

Maandag 25 April 2016, 12:30
25-04-ghana_1459866909.jpg

Spiritualiteit en gezondheidzorg zijn twee verschillende werkelijkheden in vorm en aard. De vraag is of het een gemeenschappelijk fenomeen is van de gezondheidzorg van opkomende samenlevingen dat deze twee een ongewone relatie hebben. Promovendus Opoku onderzoekt in dit proefschrift de verbanden die bestaan tussen gezondheidzorg en spiritualiteit in Ghana en de veranderingen die zijn ontstaan in de traditionele gezondheidzorg sinds de invoering van praktijken van gezondheidzorg vanuit het Westen.

rug

Locatie Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Broerstraat 5
Groningen
Nederland
http://www.rug.nl/staff/location/1111