Promotie: "Student Migrant, Refugee or Both? Exploring refugee agency and mobility through tertiary education in Kenya, South Africa and Uganda"

Donderdag 20 Februari 2020, 12:00
maastrichtuniversity.jpg

Promotie mw. Ayla E. Bonfiglio. Promotores: prof. dr. R. Skeldon; prof. dr. R. Zetter, University of Oxford, UK. Tertiaire onderwijsinstellingen in hervestigings- en asiellanden over de hele wereld vragen welke rol zij kunnen en moeten spelen in hun reactie op de huidige gedwongen ontheemdingscrisis. Onderzoek naar en beter begrip van de mogelijkheden om binnen het hoger onderwijs beschermingstrajecten te bieden, zou een prioriteit moeten zijn. Studies naar onderwijsmigratie tonen aan dat onderwijs in de meeste samenlevingen een belangrijke drijfveer voor verplaatsing is. Het is ook bekend dat vluchtelingen hoger onderwijs als cruciaal beschouwen voor het opnieuw opbouwen van hun leven in gastlanden. Daarom werd in dit onderzoek het volgende bestudeerd: als iemands hoger onderwijs werd onderbroken of voorkomen, of simpelweg niet mogelijk was in zijn of haar thuisland vanwege conflict, crisis of vervolging, hoe zou het vooruitzicht op hoger onderwijs elders een rol kunnen spelen in de besluitvorming van die persoon over waar en hoe asiel te zoeken? Onderzoek naar de reizen van Congolese en Somalische vluchtelingen en migranten toont aan dat hoger onderwijs van invloed is op hoe vluchtelingen en migranten de timing van hun vertrek uit herkomstlanden plannen, op hun keuze van bestemming en op de wettelijke of irreguliere kanalen die ze gebruikten om zich te vestigen in landen van bestemming.

meer info

Locatie  Bestuursgebouw Maastricht University
Minderbroedersberg 4-6
Maastricht